El Club Joventut Badalona SAD discrepa de les al·legacions publicades en certs mitjans sobre el possible incompliment per part del Club del contracte subscrit amb el Club de Tennis Mas Ram i ratifica que la societat Zona Esportiva Mas Ram SA, propietat del Club Joventut de Badalona, i propietària dels terrenys on s'ubica el Club de tennis Mas Ram, ha complert escrupolosament tots els contractes i acords en vigor d'aquest club de tennis durant tot el temps que dura la seva relació.

Ni el Club Joventut Badalona SAD ni la seva filial Zona Esportiva Mas Ram SA estan immerses en cap situació judicial sobre aquest tema donat que, tal com ha fet sempre en el passat, i seguirà fent en el futur, el Club compleix estrictament amb la legalitat vigent en tots els àmbits.