Tècnics:
Nom Cognoms Càrrec
Elisabeth Beltran Delegat
Marc Gómez Entrenador
Jugadors/es:
Nom Cognoms
Mar Sitjes
Meritxell Sebastià
Paula Rubio
Emma Nualart
Elena Mora
Anna Amiel
Alessandra Borras
Mariona Casanovas
Lucia Cerda
Mar Felipo
Judit Font
Maria Guzman
Carla Martínez