Tècnics:
Nom Cognoms Càrrec
Pau Marguí Entrenador
Jugadors/es:
Nom Cognoms
Adrià Mendez
Josep Subirats
David Soler
Guillem Podadera
Rubén Sánchez
Pau Sedeño
Hugo Ruiz
Thiago Franquesa
Pau Xuecos
Nico Moreno
Xavier Leiva
Guillem Moral