Tècnics:
Nom Cognoms Càrrec
Edgar Paradell Entrenador
Jugadors/es:
Nom Cognoms
Gamal Sousa
Adrià Pons
Albert Jiménez
Pol Domínguez
Javier Costa
Joan Mestre
Ferran López
Gullem Coll
Boris Subirats
Bià Sastre