Tècnics:
Nom Cognoms Càrrec
Xavier Orois Entrenador
Gerard Sánchez Entrenador ajudant
Joel Zoroa Delegat
Jugadors/es:
Nom Cognoms
Mireia Vila
Carla Cegarra
Berta Alegret
Berta Ponce
Mireia Casas
Paula Barajas
Maria Morales
Martina Bravo
Maria Vives
Clàudia Prim