De conformitat amb el que disposa l’article 9.2 dels Estatuts del Club Joventut Badalona, la Junta Directiva va acordar convocar l’Assemblea General Ordinària i Extraordinària que tindrà lloc en el Pavelló Olímpic de Badalona (carrer Ponent 143-161, Badalona), el proper dia 13 de juliol de 2022, a les 18:30 hores en primera convocatòria i a les 19:00 hores en segona convocatòria, si fos precís, amb l’Ordre del Dia i informació que a continuació es detalla:

Primer.- Lectura i aprovació de l’Acta de l’Assemblea General anterior

Segon.- Aprovació dels Comptes dels exercicis 2020-2021 i aprovació pressupost exercici 2021-2022.

Tercer.- Renuncia, supressió i/o derogació prerrogativa en la Fundació Joventut (dret a designar, separar i renovar patrons) a l’empara dels principis orientadors de la Llei 5/2011, de 29 de març, d’Economia Social.

Quart.- Precs i preguntes

Els socis tenen a la seva disposició, de forma gratuïta, tota la documentació necessària en relació a l’Ordre del Dia i, en especial, el dret a examinar i obtenir còpia gratuïta dels Comptes i del pressupost que se sotmeten a deliberació i aprovació, en les Oficines del Club (Pavelló Olímpic de Badalona), C. Ponent, 143-161, 08012, Badalona, en horari de 9h a 14 h, de dilluns a divendres.

Aquest lloc utilitza cookies i tecnologies similars. Si no canvia la configuració del seu navegador, accepta el seu ús.