Clàudia Alba, preparadora física del Club Joventut Badalona, va exposar el treball titulat ‘Fatiga Neuromuscular en Baloncesto’ al III Congreso ASEPREB celebrat fa uns dies a València. El treball és resultant de l’article publicat 'Trends Assessing Neuromuscular Fatigue in Team Sports: A Narrative Review’ el qual va ser portada de la revista ’Sports’ del mes de març. Aquest treball s’engloba en el context de la tesi doctoral que està realitzant dirigida pel Dr. Daniel Moreno i pel Dr. Xavi Peña, de la Universitat Central de Vic, dins del conveni de col·laboració signat entre les dues entitats, el Club Joventut Badalona i la UVic.

El treball resumeix part dels esforços de l’Àrea de Ciències Aplicades del Club que es fan en recerca i desenvolupament en formació i alt nivell en bàsquet.