La Junta General tindrà lloc el dia 8 de març a les 18:00h al Palau Olímpic de Badalona.

El Consell d'Administració del Club Joventut Badalona SAD reunit el passat dimarts 26 de gener, ha acordat proposar a la Junta General d'Accionistes de la Societat l'adopció d'un acord d'augment de capital social mitjançant aportacions dineràries. 

Els objectius d'aquesta ampliació són els d’aclarir incerteses de liquiditat que puguin derivar-se de les negatives conseqüències econòmiques que genera la pandèmia de Covid-19, així com enfortir l'estructura financera i de capital de la Societat i aportar fons perquè pugui assolir els reptes previstos per la present temporada i en el seu pla estratègic. 

Es proposa augmentar el capital social de la Societat per un import nominal màxim de 4.914.000 euros respectant el dret de subscripció preferent de tots els accionistes, a l'efecte que tots ells puguin mantenir la participació proporcional que ostenten actualment a la Societat. 

La proposta preveu que, si finalitzat el període de subscripció quedessin noves accions pendents de subscriure, el capital social només s’augmentaria en la quantitat corresponent al nombre de les noves accions efectivament subscrites i desemborsades, quedant sense efecte l'augment de capital proposat pel que fa a la quantitat restant.
 
L'operació serà proposada per deliberació per part dels seus socis en Junta General que a aquest efecte es convocarà per a la seva celebració el pròxim dia 8 de març a les 18:00h al Palau Olímpic de Badalona.

El consell d'administració anima a tots els accionistes a participar en aquesta ampliació per reforçar el present i el futur de la Penya. Cada acció és important i tota ajuda és necessària i benvinguda. 
Aquest lloc utilitza cookies i tecnologies similars. Si no canvia la configuració del seu navegador, accepta el seu ús.